Metgesses de Catalunya
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Neix l’Associació de Metgesses de Catalunya

Metgesses.cat és una iniciativa que vol donar veu a les professionals dins del sistema sanitari, reclamar lideratges i promoure’n la progressió a llocs de decisió i comandament.

Un grup de metgesses catalanes ha impulsat la creació de l’Associació de Metgesses de Catalunya (Metgesses.cat), que està formada per metgesses que exerceixen la professió a Catalunya i està oberta també a les estudiants de medicina. L’Associació va ser presentada al Col·legi de Metges de Barcelona en roda de premsa, al maig, per la vicepresidenta del CoMB i membre de Metgesses.cat, Elvira Bisbe, i per la presidenta de Metgesses.cat, Àngels Escorsell, i en la jornada de debat “Ser dona i metgessa a Catalunya”.

En el decurs de la presentació es va denunciar que, malgrat que la feminització de la professió mèdica és un fet, les dones metgesses representen més del 50 % dels facultatius i el 70 % dels estudiants de medicina són noies. Així mateix, hi ha una manca evident de metgesses que desenvolupen rols de lideratge o que ocupen posicions de decisió o de comandament.

També es van posar sobre la taula els desequilibris de gènere que comencen a fer-se evidents des del principi de la carrera professional i es van assenyalar aspectes com: la manca de cultura de conciliació dins les organitzacions, les barreres personals davant les oportunitats de progressió, i que hi hagi poques metgesses referents dins del sistema sanitari.

En aquest context, Metgesses.cat es planteja els següents objectius:
- Treballar activament per assolir l’equitat i la igualtat entre metges i metgesses en tots els aspectes del seu desenvolupament professional, i fomentar polítiques de conciliació dins del sistema sanitari que ho permetin en igualtat de condicions.
- Impulsar la presència, la visibilitat i la participació de les dones als comitès de selecció i promoció, als congressos, a la producció científica, a les taules de debat, als mitjans de comunicació, etc.
- Promoure models i referents de lideratge femení.
- Potenciar la recerca en patologies que afecten de manera predominant les dones, o que tenen manifestacions o tractaments diferents segons el sexe.