CoMB MÓN PROFESSIONAL

Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit dels col·legis professionals de Catalunya

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) es va adherir al Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit dels col·legis professionals de Catalunya que va presentar la Comissió de Dones de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, associació que representa més de cent corporacions professionals.

El Decàleg reclama un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional i fa referència a aspectes com l’equitat en l’organització, el món laboral, la formació i l’educació; la coresponsabilitat familiar; la no-discriminació per raó de gènere; la visibilitat col·legial i professional de les dones; la comunicació; l’actuació davant la violència de gènere, i el compromís professional amb perspectiva de gènere.

Dia Internacional de les dones