Comissió de Deontologia del CCMC
CoMB BONA PRAXI

Montserrat Esquerda presidirà la nova Comissió de Deontologia del CCMC

El plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va aprovar la creació d’aquest òrgan tècnic, assessor i consultor.

La Comissió està integrada pels presidents de les comissions homònimes dels quatre col·legis (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida). La nova comissió serà presidida per Montserrat Esquerda, del Col·legi de Metges de Lleida. Esquerda és metgessa especialista en Pediatria a l’Hospital Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida i directora general de l’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull).

Esquerda va declarar que “en aquest entorn més complex, amb multiplicitat d’opcions mèdiques però també de diversitat de valors socials, parar i pensar ha passat de ser un luxe a ser una necessitat. La deontologia, l’ètica mèdica o la bioètica, altament relacionades i cadascuna amb el seu accent, poden ajudar en aquest exercici continu de mantenir els valors, el carisma i la professió mèdica, sumant una mirada reflexiva”.

El CCMC va considerar oportú crear aquesta comissió com a òrgan tècnic, assessor i consultor del seu plenari davant la necessitat creixent d’abordar i donar resposta als reptes bioètics i deontològics que contínuament es plantegen en l’evolució de l’exercici de la medicina, derivats de canvis socials, demogràfics, culturals, científics i tecnològics que es produeixen cada cop amb més rapidesa a tot el món. Una de les seves funcions principals serà la d’impulsar les actualitzacions del Codi de Deontologia.

De manera paral·lela, els quatre col·legis catalans mantenen les seves pròpies comissions de deontologia, que, precisament a través de la nova comissió, disposaran d’un espai per compartir informació i coneixements, per uniformar criteris i per coordinar accions i posicionaments.

La resta de membres de la Comissió de Deontologia del CCMC són Josep Terés, del Col·legi de Barcelona, Antoni Labad, del Col·legi de Tarragona, i Núria Masnou, del Col·legi de Girona.