Concursos Artístics per a Metges
CoMB CULTURA I SOCIETAT

XIX edició

Concursos Artístics per a Metges

Els professionals de la medicina de Catalunya amb activitat artística van poder presentar la seva obra en la XIX edició dels Concursos Artístics per a Metges, celebrada a Tarragona a finals de maig. Aquesta iniciativa cultural, organitzada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, en la qual es premien les habilitats artístiques dels col·legiats, es celebra anualment i de forma rotativa a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Aquest any es va concedir el primer premi en la modalitat de fotografia a Esteve López Gómez per La Muga per Sant Llorenç. El guanyador en la modalitat de dibuix i pintura va ser Jordi Altimiras Clavero per Milán. El primer premi en narrativa breu el va obtenir, un dels participants en el Taller Literari del CoMB, Josep Ramon Germà Lluch per la narració Quid Pro Quo. El guanyador del primer premi de poesia va ser Juan M. Izaga Espinosa per Quiero. El premi de cinema va quedar desert.

Cada col·legi atorga el premi d’una disciplina diferent: Barcelona el de dibuix i pintura i narrativa breu, Girona el de fotografia, Lleida el de poesia i Tarragona el de cinema amateur.