Cartellisme i prevenció d’accidents laborals en el període d’entreguerres
CoMB CULTURA I SOCIETAT

Cartellisme i prevenció d’accidents laborals en el període d’entreguerres

L’espai d’exposicions Agustí Pedro Pons del Col·legi acull una exposició de 40 cartells del període d’entreguerres (1925-1937) sobre la prevenció d’accidents laborals. Els cartells formen part d’una exposició que es va fer en plena Guerra Civil, el gener de 1937, sota els auspicis de la Conselleria de Treball, on es mostraven 700 cartells nacionals i internacionals de prevenció dels accidents de treball.

La producció de l’exposició ha anat a càrrec del Col·legi de Metges de Barcelona i del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, amb el suport material de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que és l’entitat que ha proporcionat els cartells.

Els missatges visuals i textuals dels cartells buscaven fer dels treballadors els protagonistes, en tant que responsables de la seva seguretat i garants de la seva protecció.