CoMB MÓN PROFESSIONAL

“Vocabulari de les ciències de la salut” de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

El president de la Societat Catalana d’Història de la Medicina, Ferran Sabaté i Casellas, va presentar recentment el Vocabulari de les ciències de la salut, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i publicat conjuntament i en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Castelló i la Unión de Mutuas. La presentació va tenir lloc en un acte a l’auditori de la Unión de Mutuas de Castelló de la Plana.

Es tracta d’un llibre de 535 pàgines, ben presentat i de fàcil consulta. Conté més de 7.400 termes emprats habitualment en les ciències de la salut, tant en la comunicació oral com escrita. Aquests mots es presenten ben definits o explicats i amb la seva equivalència en anglès i castellà. Disposa també d’un apèndix, amb color diferenciat, que ofereix la possibilitat de fer cerques inverses a partir d’aquestes dues llengües: l’anglès o el castellà. L’obra impresa és complementa amb la possibilitat de consultar en línia tant el Diccionari normatiu valencià com el Portal Terminològic Valencià, que s’actualitzen periòdicament.

Aquest oportú Vocabulari de les ciències de la salut permetrà a tot el personal sanitari usar adequadament la nostra llengua amb els pacients i amb els altres professionals de la salut. Una nova eina terminològica que facilitarà la qualitat de la comunicació en l’àmbit sanitari.