Paola Galbany, Jaume Padrós i Pere Vallribera, en la roda de premsa de presentació del ‘Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya’.
CoMB MÓN SANITARI

Propostes per reformar el sistema de salut de Catalunya a partir de les lliçons apreses de la pandèmia de COVID-19

El CCMC presenta un decàleg amb propostes per transformar el sistema sanitari i afrontar les necessitats de la nova situació demogràfica, social, econòmica i epidemiològica.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) han reclamat un pacte nacional per reformar el Sistema de Salut de Catalunya arran de la crisi de la pandèmia de COVID-19. El president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós; el president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, Pere Vallribera, i la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Paola Galbany, van presentar en una roda de premsa el 10 de juny, un decàleg amb propostes de canvi a partir de les lliçons apreses durant l’emergència sanitària.

L’experiència viscuda davant de l’emergència sanitària de la pandèmia de la COVID-19 ha posat a prova els professionals i les estructures organitzatives del sistema de salut i ha permès extreure’n unes quantes lliçons. Aquesta crisi ha evidenciat mancances que cal corregir, però també fortaleses i oportunitats que cal aprofitar. A partir de les lliçons apreses, metges, gestors i infermeres han elaborat el ‘Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya’, amb mesures per transformar el sistema de salut.

Només un pacte majoritari de totes les forces polítiques, a l’Estat i a Catalunya, pot garantir que, tal com ha posat en evidència aquesta crisi, la salut de les persones sigui una prioritat real. Això és el que la societat demana i només serà possible si es comprometen prou recursos per fer front a les necessitats de salut de la població.

Segons el decàleg, aquests recursos es tradueixen en 5.000 milions d’euros addicionals que caldria injectar al sistema de salut en un període màxim de 3 anys. El 60 % d’aquest pressupost addicional s’hauria de destinar a la millora de les condicions laborals dels professionals i a la dotació suficient de recursos humans. El 40 % restant caldria dedicar-lo a infraestructures, equipaments i tecnologia, amb especial atenció a l’avenç de la telemedicina.

La capacitat de lideratge i de compromís dels professionals ha quedat sobradament demostrada en aquesta crisi. Aquesta capacitat, així com els valors i el coneixement dels professionals, han de ser l’eix de la reforma del sistema. L’experiència viscuda ha demostrat que els objectius de l’Administració, les organitzacions sanitàries i els professionals han de ser participats i compartits. Organitzacions i professionals han de disposar d’autonomia de gestió i capacitat d’autoorganització i, per fer-ho possible, cal apostar, per exemple, per flexibilitzar horaris i torns, minimitzar les tasques burocràtiques i impulsar la innovació i la tecnologia.

DECÀLEG PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA

1. Nou pacte per la sanitat
2. Més recursos econòmics
3. Millors condicions i recursos per als professionals de la salut
4. Més recursos per a equipaments i infraestructures
5. Professionalisme
6. Més autonomia a les organitzacions
7. Coordinació entre àmbits assistencials
8. Més accent social
9. Per una salut pública sòlida
10. L’experiència de la COVID-19, una oportunitat

El decàleg compta amb l’adhesió i la participació de la Societat Catalana  de Medicina Familiar i Comunitària,  la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques  i de la Salut de Catalunya i Balears,  el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l’Associació de Metgesses de Catalunya, Metgesses.cat, l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), la Cambra de Comerç de Barcelona, la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS), la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD), l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), el Cercle de Salut i el Col·legi de Logopedes de Catalunya, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears i la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR).

 

Per garantir que el pacient és el centre del sistema, s’ha d’impulsar de manera real l’atenció primària i la col·laboració i coordinació entre àmbits assistencials. Alhora, és necessari integrar els serveis sanitaris i socials. Quan es tracta de persones grans vulnerables, cal apropar aquests serveis als domicilis de manera prioritària, sense oblidar que és urgent assolir un acord que garanteixi l’atenció integral a les residències.

Pel que fa a salut pública, és evident que aquesta crisi ha demostrat que cal disposar d’estructures amb capacitat per fer front als nous reptes, tant davant d’una emergència, com a l’hora de fer prevenció i protecció de la salut. Els efectes del canvi climàtic en la salut, per exemple, són tot un desafiament en aquest sentit davant del qual hem d’estar preparats.

Davant de noves emergències sanitàries, és prioritari garantir la prevenció i protecció dels pacients i dels professionals, així com establir mecanismes de provisió de material i d’equipaments estratègics, promovent, per exemple, la producció industrial de proximitat.

La crisi ha posat en evidència que, quan els diferents agents del sistema de salut alineen els objectius, s’aconsegueix donar la resposta necessària a la ciutadania. La pandèmia de la COVID-19 ha fet obrir els ulls al conjunt de la societat i ha demostrat la importància transcendent d’un bon sistema de salut, basat en unes estructures professionals i uns equipaments sòlids.

 

Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya

El President del CoMB, Jaume Padrós, presenta al Congrés les propostes del “Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya”

El President del CoMB, Jaume Padrós, va comparèixer, el 12 de juny, davant la “Comisión para la Reconstrucción Social y Económica” al Congrés dels Diputats per presentar i defensar les propostes incloses al “Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya”. Padrós va demanar que no es deixi escapar l’oportunitat que brinda aquesta crisi per aprofitar tots els consensos que s’han produït en l’àmbit sanitari i evitar així que el descontentament dels professionals esdevingui una “rebel·lió de bates blanques”.

 

Accés al Decàleg complet i document COVID-19: lliçons apreses. Per una reforma del sistema sanitari de salut.