Consideracions
CoMB BONA PRAXI

Consideracions deontològiques i de praxi durant la pandèmia de COVID-19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va crear una comissió específica per avaluar i donar resposta a aspectes deontològics que es derivin de la crisi sanitària de COVID-19

Les decisions en situacions crítiques derivades de la gestió de la pandèmia de la COVID-19 poden comportar qüestionaments i dilemes des del punt de vista de l’ètica i la deontologia professional. A continuació, recordem una sèrie de recursos que s’han posat al servei dels metges.

El CCMC va posar en marxa una comissió específica i permanent per fer el seguiment de l’evolució de la crisi sanitària generada per la pandèmia de COVID-19 des del punt de vista de la deontologia mèdica. La comissió ha aprofundit mitjançant diversos documents, en aquelles qüestions concretes que s’han plantejat a mesura que avançava la crisi.

Formen part d’aquesta comissió membres de les comissions de deontologia dels col·legis de metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (CoMB, COMG, COMLL i COMT), així com metges especialistes en diferents àrees estretament lligades amb l’atenció als pacients en aquesta crisi.

Aquesta  comissió específica, així com  la Comissió de Deontologia del CCMC han publicat els documents següents:

Consideracions deontològiques en relació amb la pandèmia COVID-19

Primer recull dels punts clau a tenir en compte davant la situació de pandèmia: cura i seguretat dels professionals, protecció dels pacients, racionalització de recursos, comunicació amb pacients i familiars, etc.

Informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia

La Comissió de Deontologia del CCMC va publicar el document “Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19” que recull diverses recomanacions en els aspectes següents:

• La informació telefònica en l’àmbit hospitalari, centres sociosanitaris o residències.

• La comunicació de males notícies, situacions de mal pronòstic o comunicació d’una defunció.

• El consentiment informat en supòsits de pacients no competents. 

• Sobre la consulta virtual i telemedicina.

• Seguiment telefònic per part d’un metge que no és el seu habitual.

 

Accés al Document complet: www.comb.catDignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial

L’excepcionalitat de la situació motivada per la pandèmia de COVID-19 comporta una afectació a tots els nivells de la societat, però té un especial impacte en les persones més fràgils i vulnerables i en contextos específics com els àmbits residencial i sociosanitari. Aquest és un moment complicat i incert en què, malgrat l’elevada sobrecàrrega que assumeixen els professionals i les institucions, hi ha també una gran implicació i solidaritat, i durant el qual cal vetllar pels drets de les persones més vulnerables, tot garantint el procés assistencial, molt especialment en les situacions de final de vida. Són moments excepcionals en què és imprescindible la bona coordinació entre tots, per una banda, dins dels mateixos equips de professionals i, per l’altra, amb les persones ateses i les seves famílies.

 

Accés al document complet: www.comb.cat

 

Priorització de recursos escasos

La presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC, Montserrat Esquerda, va exposar en un vídeo els reptes ètics i deontològics que planteja l’actual pandèmia. Un dels principals reptes identificats per Montserrat Esquerda és la priorització de recursos escassos. Davant d’això “cal considerar qui és que es pot beneficiar més d’aquest recurs; aquest no és un problema ètic aliè a la practica mèdica habitual”. El primer criteri fonamental és que “cada persona mereix una avaluació individual per saber si és adequat per a ella un tractament d’intensius, i en aquesta avaluació hi intervenen múltiples factors”. La decisió l’ha de prendre “el professional o si és possible els equips”. A l’últim, ara més que mai, és fonamental “donar informació a les persones i bona comunicació”.

La presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC, Montserrat Esquerda, també explica en un altre vídeo les claus del document Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19.

Vídeos complets: www.youtube.com/COMBarcelona

 

Servei de suport clínic per la presa de decisions crítiques

El CoMB va posar en marxa el serveidesuportclinic@comb.cat, un servei d’assessorament per a metges i metgesses davant la presa de decisions crítiques en centres sanitaris i residencials. Un grup d’experts sèniors de diferents especialitats va intentar donar resposta als dubtes per a la presa de decisions, per exemple, en els casos en què es pot plantejar el dubte de si cal un ingrés en una UCI. 

 

El CCMC denuncia Josep Pàmies per promoure el producte MMS com a tractament de la COVID-19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va presentar una denúncia davant la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el senyor Josep Pàmies Breu i contra la cooperativa Dolça Revolució per un delicte contra la salut pública i un delicte de publicitat enganyosa, els quals haurien estat comesos amb l’agreujant del context de la greu emergència sanitària i situació d’excepcionalitat en què ens trobem, a causa de la pandèmia de COVID-19.

En una situació de greu crisi sanitària i de temor generalitzat causats per una malaltia per a la qual no existeix tractament, el senyor Josep Pàmies, sense cap titulació sanitària validada ni cap coneixement mèdic, banalitza, a través de la seva web i de les xarxes socials, amb la COVID-19 i amb la suposada idoneïtat del producte MMS (Miracle Mineral Solution), en realitat clorit de sodi, per tractar aquesta malaltia, la qual està fustigant amb cruesa la població mundial.

A banda del dany directe que aquest producte pugui causar a la salut de les persones, cal tenir en compte el risc que suposa en la mesura que pot retardar la demanda d’ajuda mèdica per part de persones malaltes. En les circumstàncies d’excepcionalitat, esdevé especialment greu la conducta de qui promociona productes sense cap mena de coneixement ni capacitació, quan és perfectament coneixedor de la seva ineficàcia.