CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Principals ajuts del Col·legi com a conseqüència de la COVID-19

Davant l’allau de normativa que s’ha anat aprovant des de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, dispersa en nombroses —i quasi diàries— disposicions, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha publicat al web col·legial, des del 8 d’abril, un recull dels principals ajuts o mesures de caràcter extraordinari per als col·legiats que han anat adoptant organismes de l’Administració central i autonòmica, com també els que paral·lelament ha posat a disposició dels professionals de la medicina el CoMB en el seu àmbit d’actuació.

Aquests ajuts o mesures tenen per objectiu mitigar l’impacte que la COVID-19 suposa en tots els àmbits de la nostra societat. Afecten principalment l’àmbit laboral, l’activitat econòmica de les empreses i dels autònoms, i l’àmbit social.

Mesures del COMB

Més informació sobre els principals ajuts del CoMB i d’organismes públics: www.comb.cat