CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Més de 1.200 professionals de la salut han estat atesos pels serveis de telesuport psicològic que presta la Fundació Galatea

Des de la seva posada en marxa, una xarxa de 48 psicòlegs ha efectuat prop de 2.300 intervencions individuals per tractar situacions d’angoixa, estrès, patiment emocional, esgotament, etc.

El servei de telesuport psicològic gratuït que la Fundació Galatea ofereix als professionals de l’àmbit de la salut des de l’inici de l’emergència sanitària originada per la pandèmia de COVID-19 ha atès, en aquests dos mesos, 610 usuaris i ha efectuat 2.244 intervencions (3 intervencions de mitjana per cada usuari). Metges i personal d’infermeria són els professionals que més estan utilitzant el servei i suposen el 34,3 % i el 33,3 %, respectivament, dels usuaris. Les dones en són les principals usuàries i suposen el 85 % del total. D’altra banda, la mitjana d’edat del personal que demana ajuda és de 43,5 anys. La franja que acumula més consultes és la de 41 a 50 anys (39 %), seguida de la de 31 a 40 anys (22 %) i la de menys de 20 (20 %).

L’objectiu és donar resposta a preocupacions i pors dels professionals, que es manifesten sovint amb ansietat, estrès, angoixa i, fins i tot, depressió. Mitjançant aquest servei telemàtic d’àmplia disponibilitat, es pretén proporcionar l’acompanyament que aquests professionals necessiten en uns moments tan complexos. El servei s’ofereix per videoconferència, amb sessions d’entre 20 i 30 minuts, tenint en compte que es tracta d’intervencions psicològiques gens convencionals, ateses les circumstàncies excepcionals.
El servei de telesuport psicològic estarà a disposició dels professionals almenys fins a finals de setembre i compta amb el finançament i l’impuls de la Fundació Bancària La Caixa i amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat i dels Consells Generals de Col·legis de Metges, d’Infermeria i de Psicòlegs, així com amb el suport d’Almirall i de la King Baudouin Foundation.

Els professionals de tot l’Estat poden accedir a aquest servei a través del telèfon 900 670 777 tots els dies de la setmana, en horari de 9 a 22 hores.

Intervencions amb equips

A banda del servei de telesuport individual adreçat als professionals, la Fundació Galatea també ha posat a disposició dels equips assistencials un programa d’intervencions dissenyades per a grups, en el qual ja han participat 653 professionals de diversos centres. Amb la pandèmia, molts equips assistencials s’han trencat, s’han hagut de redistribuir professionals en funció de les necessitats, hi ha hagut canvis de funcions, canvis d’espais de treball, noves incorporacions, etc.

Caixa de recursos per gestionar millor les emocions

La Fundació Galatea va crear un espai virtual en què els professionals poden compartir recursos que ajudin a gestionar millor l’estrès, a disminuir l’angoixa i l’ansietat. En aquest espai, de construcció col·lectiva, s’ofereixen els recursos aportats pels professionals que col·laboren tant a l’àrea assistencial com a l’àrea de promoció de la salut i prevenció de la Fundació Galatea, amb materials que faciliten treballar de manera més saludable i eficaç.

Recomanacions per l’autocura

Els professionals de la salut han patit una situació excepcional altament generadora de tensió emocional que sobrepassa de molt la que és habitual. Per fer front a aquesta situació, la Fundació Galatea va elaborar un document amb recomanacions que són el fruit del recull de les aportacions que han fet diferents professionals, en base a l’experiència professional, els coneixements acadèmics i la revisió de l’evidència disponible.

Programa de Protecció Social (PPS)

Per a la conciliació de la vida professional i personal, temporalment i atesa l’excepcionalitat del moment, s’amplia la franja d’edat dels fills fins als 12 anys (inclosos) per accedir al Servei de Suport familiar del Programa de Protecció Social (PPS), que inclou servei de cangur i de tasques de la llar, mantenint els criteris d’accés establerts en aquest ajut.
A més, també es pot  continuar accedint als ajuts que el CoMB té a la vostra disposició dins del PPS.

Mesures de prevenció a casa després de treballar

El Col·legi va publicar una infografia amb mesures de prevenció per quan s’arriba a casa després de treballar, en les quals s’advertia que la feina, com a professional de la salut, pot suposar un risc per a les persones amb què es conviu.

 

Més informació: www.fgalatea.org