CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Demanda per suspendre els tràmits administratius de baixes laborals fins a la finalització de la crisi sanitària

El CCMC i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) van instar a suspendre els tràmits administratius de baixes laborals i comunicats de confirmació fins a la resolució de la crisi sanitària de COVID-19. El CCCM i la CAMFiC van manifestar que en un moment d’excepcionalitat, manifestada pel Reial Decret d’Estat d’Alarma, seguir dedicant temps a tasques que no aporten cap valor, mentre hi ha una urgència assistencial greu com l’actual implica un conflicte ètic que s’ha de resoldre en favor del principi de justícia distributiva. És per això que van recordar a tots els metges i, en especial, als metges de família que, enfront d’aquest conflicte, el Codi de Deontologia empara la decisió de fer prevaldre l’assistència per davant d’altres requeriments. 

Així mateix, van instar les autoritats competents a suspendre els tràmits administratius de baixes laborals i comunicats de confirmació fets per professionals sanitaris fins a la resolució de l’actual crisi, tot preservant els drets i les prestacions dels treballadors.