CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Facilitats per l’accés a proves diagnòstiques i serològiques de COVID-19

Els col·legis de les professions sanitàries de metges, odontòlegs i farmacèutics han subscrit convenis amb els laboratoris Synlab, Duran Bellido, Cerba i Echevarne perquè els col·legiats que així ho vulguin, així com els seus empleats, puguin fer-se la prova diagnòstica (RT-PCR), o bé una prova serològica de detecció d’anticossos IgG en sang venosa, en unes condicions econòmiques molt avantatjoses d’acord amb l’acord marc subscrit amb els col·legis professionals.

El CoMB ha acordat una subvenció parcial i per una única vegada per a la realització de la prova serològica als professionals col·legiats. La realització d’aquestes proves en les condicions esmentades s’inicia el 16 de juny i es mantindrà oberta fins al proper 30 de setembre.