CoMB SECCIONS I COMARQUES

Berguedà

Agustí Ferrer, president de la Junta comarcal del Berguedà

Intentaré explicar com ha estat la situació davant la pandèmia de Covid-19 a la nostra comarca, tot i que la meva experiència ha estat centrada bàsicament a l’ABS Baix Berguedà. Parlaré del que he sentit per referències a la resta de la comarca, sense que n’hagi tingut informació directa.

Al Berguedà tenim tres àrees bàsiques, l’ABS Berga, l’ABS Alt Berguedà i l’ABS Baix Berguedà, l'hospital comarcal de Sant Bernabé, i una sèrie de residències en les diferents àrees bàsiques.

L’hospital va rebre un fort impacte per la pandèmia, ja que va tenir un bon nombre de professionals afectats. Això va fer que en alguns moments hi hagués una minva important de personal per fer front a la pandèmia. Com en tots els hospitals, es va haver de reorganitzar les tasques, ajornant totes les visites programades i intervencions no urgents, i centrant tots els esforços en els pacients afectats de coronavirus i en altres patologies urgents que requerien atenció hospitalària.

De les tres àrees bàsiques, hi va haver força professionals afectats per Covid a l’Alt Berguedà, i també a l'ABS Berga i, en canvi, a l'ABS Baix Berguedà no hi va haver gaires casos que poguessin afectar el funcionament de l'ABS.

Ja bastant al principi es van tancar els consultoris locals, centrant les visites als CAP (CAP Guardiola, Cap Berga, CAP Gironella i CAP Puigreig), i a mesura que van anar en augment els casos es va decidir centrar l’atenció presencial al CAP Berga i als altres CAP feien atenció telefònica i visita domiciliària.  A mesura que han anat remetent el nombre de casos, s’ha tornat a fer visita a tots els CAP, però prioritzant atenció telefònica i fent visita al centre o al domicili nomes als pacients que amb el contacte telefònic es considera necessari.

Pel que fa a les residències, hi ha hagut diferent afectació en els diferents centres, i algunes residències han presentat un elevat nombre d'afectats, i altres s’han mantingut sense pacients amb Covid. En tots els casos, el personal de les diferents ABS s’ha implicat molt activament en l’atenció als pacients i en les mesures de prevenció, fent les proves de PCR tant a interns com a treballadors, i instruint a tot el personal en les mesures de prevenció.

Davant d’aquesta situació de pandèmia, s’han hagut de coordinar les tres àrees bàsiques de la comarca i en alguns moments el personal s’ha hagut de traslladar a una altra àrea bàsica diferent de la que té assignada per substituir el personal afectat per Covid. També durant uns dies el personal de les diferents àrees bàsiques va haver d’anar al CAP de Berga on es va centralitzar la visita presencial.

Aquesta pandèmia ha estat una important font d’experiència de cara a les situacions futures que puguin presentar-se. Crec que tot el que hem viscut servirà per millorar davant dels problemes que puguin venir. D’altra banda, també hem vist que de la nostra feina habitual, que té una component important de burocràcia, una bona part es pot resoldre de forma telefònica o telemàtica com hem fet aquests dies, i així es redueix la pressió de les visites presencials.