Assemblea de Compromissaris
CoMB

L’Assemblea de Compromissaris presenta el pressupost per al 2020

El mes de desembre de 2019 va tenir lloc la darrera Assemblea de Compromissaris de l’any. El president del Col·legi, Jaume Padrós, va exposar en l’informe de presidència les principals activitats per l’any 2020: el compromís d’abordar l’actuació davant la violència de gènere; analitzar quins són els efectes del canvi climàtic i què es pot fer per minimitzar-ne les repercussions en la salut global, i l’impuls de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit sanitari.

Pressupost de l’exercici 2020
El tresorer del Col·legi, Lluis Esteve, va presentar la previsió del pressupost per a l’exercici 2020 —aprovat pels compromissaris— que aborda els eixos prioritaris: l’accent social i la solidaritat dels metges gràcies a programes d’atenció i ajuda als companys que es troben en circumstàncies complicades i a les bonificacions i exempcions en la quota col·legial; l’activitat col·legial, la participació i la proximitat de la Institució al metge amb iniciatives d’informació i divulgació, i la formació amb l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), iniciativa dels quatre col·legis catalans per donar impuls a la formació mèdica continuada i acreditada.

Novetats en el Programa de Protecció Social (PPS)
El director del Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi i de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, va presentar els eixos d’acció del PPS (atenció social a les persones en situació de dependència, conciliació de la vida personal i familiar amb l’activitat professional, formació en protecció social) i els instruments amb què compta el programa (servei d’Assessoria Social, cartera de serveis pròpia i el catàleg de prestacions). A continuació, va donar a conèixer les novetats del catàleg d’ajuts a la dependència per al 2020, entre les quals l’ampliació del servei d’atenció especialitzada a fills de metges/esses amb dificultats de desenvolupament que fins ara comptava amb el suport per al tractament de l’atenció precoç a fills de 0 a 5 anys i a partir de 2020 donarà també cobertura a nens i nenes de 6 a 12 anys.

Així mateix, Antoni Calvo va donar a conèixer la Unitat d’Atenció Integral a la Violència Masclista (UAIVM), adscrita al Programa de Protecció Social, i que comptarà amb la col·laboració de la Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM) pel que fa al suport jurídic i en matèria de seguretat. Es tracta d’una iniciativa que disposarà d’un sistema d’atenció permanent a disposició de les col·legiades, fins i tot amb desplaçament “in situ”, si escau. La unitat treballarà amb diferents línies de suport: social, psicològic, jurídic i de seguretat.

Resultats i xifra de negoci de Grup Med
El conseller delegat i director general del Grup Med, Albert Lluch, va presentar els resultats de 2018, unes xifres que confirmen la tendència de creixement dels últims anys amb un increment del 6 % pel que fa a l’aportació directa al Col·legi. Aquests beneficis permeten finançar els projectes col·legials, així com més serveis i ajuts socials i econòmics per als col·legiats i les seves famílies. En paraules d’Albert Lluch, aquests resultats han estat de nou “un exemple excel·lent de com la professionalitat i l’esforç del conjunt de persones que treballen a les empreses del Grup permeten aconseguir grans assoliments”.

El conseller delegat i director general del Grup Med va emfasitzar que la corporació segueix compromesa a garantir la seva sostenibilitat amb una estratègia de responsabilitat corporativa en el centre de la qual hi ha la creació de valor social sostenible en un marc de bon govern.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE LA QUOTA COL·LEGIAL

• 50 %: metges en precarietat laboral* i metges joves (4 primers anys de col·legiació, dins dels 6 primers anys de llicenciatura).
• Exempts de quota: baixa per maternitat, baixa superior a 90 dies, cooperació, jubilats, honorífics (els metges que han complert l’edat de 70 anys passen a la condició de Col·legiats Honorífics) i aturats.

QUOTA COL·LEGIAL TRIMESTRAL PER AL 2020:

• Quota col·legial 65,55 + Quota PPS 24,76 = 90,31
• Quota col·legial reduïda 32,78 + Quota PPS 24,76 = 57,54

*Ingressos anuals inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional