OBITUARIS

Albert Torras Rabasa

(1945-2020)

El 27 de juny ens va deixar l’Albert Torras, després d’un any de lluitar contra un càncer de colon. Ha estat un home entusiasta, enèrgic, entregat i responsable. Comença la carrera l’any 1963. Quan arriba al període clínic, entra com a alumne intern a la càtedra del professor Soriano, on coincideix amb el seu adjunt, el Dr. Revert, que l’incorpora al seu nucli de deixebles, amb els que crearà el primer servei de Nefrologia de l’Hospital Clínic, l’any 1972, quan es produeix la transformació del Clínic en un hospital d’especialitats.

L’Albert no deixarà mai el servei de Nefrologia, on arribarà a ser consultor sènior, haurà fet una notable tasca de recerca i carrera acadèmica, primer com a professor titular  i desprès com a catedràtic de Medicina. Quan li arriba l’edat de jubilació, segueix vinculat amb l’hospital i participa en la creació de l’Associació de Metges Jubilats del Clínic.

Va tenir una vida plena com a metge, educador, company i sobretot com a pare de família. Home generós, empàtic i amb un alt sentit de la responsabilitat. Estimat pels seus col•legues, va ser distingit amb el premi a l’Excel·lència Professional del CoMB l’any 2006.
Els que t’hem conegut t’enyorarem sempre i et mantindrem en la nostra memòria.


Miquel Bruguera i Cortada,
director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del CoMB

Obituaris complets a: obituaris.comb.cat