atenció segura
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

El CoMB i el Grup Med garanteixen l’atenció segura dels col·legiats en les seves gestions presencials

El Col·legi de Metges de Barcelona ha mantingut tota la seva activitat durant la crisi sanitària de la COVID-19, tant pel que fa a la tasca específica de defensa de la professió en les circumstàncies de crisi sanitària com als serveis col·legials que es presten a la seu central del passeig de la Bonanova o a les delegacions comarcals de Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic, així com a les oficines del Grup Med.

Amb l’inici de la fase 0 i les posteriors fases del pla de desescalada cap al desconfinament, la preocupació principal, tant del Col·legi de Metges de Barcelona com del Grup Med, va ser la de prioritzar la salut i la seguretat dels col·legiats i clients, com també la dels empleats i col·laboradors. Aquesta continuarà sent la norma que guiarà tot el nou procés de normalització de l’activitat col·legial.

Amb aquest objectiu s’han dissenyat unes normes preventives en les quals s’han tingut en compte les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya vinculades a l’efecte de la COVID-19 i s’han inclòs dins de la Planificació Preventiva del COMB i Empreses del Grup Med Corporatiu. En l’elaboració de les normes han participat els responsables del Col·legi i del Grup Med, els Comitès de Salut Laboral d’aquestes empreses i els representants dels treballadors.

Aquestes normes volen recollir una planificació preventiva dels riscos derivats de l’efecte de la COVID-19, i es volen implementar mesures per evitar que l’edifici esdevingui un vector de contagi entre col·legiats i treballadors.

Mesures preventives per a la represa de l’activitat

Mesures preventives per a la represa de l’activitat